Spangenberg, Liebenbachstadt
Spangenberg, Liebenbachstadt Gewählt: Tigges, Peter (CDU)
Spangenberg, Liebenbachstadt Gewählt: Tigges, Peter (CDU)
Spangenberg, Liebenbachstadt Gewählt: Tigges, Peter (CDU) (Stichwahl)
Spangenberg, Liebenbachstadt keine Mehrheit, Stichwahl am 14.12.2003
Spangenberg, Liebenbachstadt Gewählt: Köbberling, Hans-Jürgen (SPD)

Hessen-Suche